Ga naar de inhoud

Directe Schade Afhandeling

Schadeafhandeling
Directe Schadeafhandeling - DSA -
De  regeling Directe Schadeafhandeling geeft je sinds 1 juli 2021 de keuze  om een WA-schade door je eigen vertrouwde WA-verzekeraar af te laten  handelen.

Dit is er veranderd:

Je  kunt nu al bijna alle soorten schade melden bij je eigen verzekeraar of  je eigen verzekeringsadviseur.
Dat geldt voor de inboedel- en  opstalverzekering, maar ook bij de allriskdekking van de  autoverzekering.
Bij de WA-dekking en de WA+ Beperkt cascodekking was  dit nog niet zo: je moest schade aan je eigen motorijtuig, waarvoor een  ander aansprakelijk is, zelf verhalen op de ander zijn of haar  verzekeraar.

Daarom  hebben verzekeraars gezamenlijk een rechtstreekse schadeafhandeling  mogelijk gemaakt voor hun klanten van autoschades waarvoor een ander  aansprakelijk is.
Naast dat dit  sneller gaat, kun je ook gebruikmaken van de voordelen van het  schadeherstel dat je eigen verzekeraar kan bieden, zoals vervangend  vervoer tijdens de reparatie.


Moet ik gebruiken maken van deze regeling?
Nee,  je bent niet verplicht om van deze regeling gebruik te maken.
Je kunt  er ook voor kiezen om de schade te melden op een  rechtsbijstandverzekering als je die hebt. Of je kiest ervoor de schade  zelf te verhalen op de verzekeraar van de aansprakelijke partij.


Wanneer is de regeling van toepassing?
Directe Schadeafhandeling is van toepassing in het volgende geval:
 • bij  een botsing van een personenauto, verzekerd op een particuliere polis,  met een ander motorrijtuig waarbij jouw auto beschadigd raakt, en
 • wanneer de bestuurder van het andere motorrijtuig geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor jouw schade, en
 • zowel jouw personenauto als het andere motorrijtuig moet zijn voorzien van een Nederlands kenteken geregistreerd bij RDW.

In deze gevallen geldt de regeling niet:
Directe Schadeafhandeling is niet van toepassing:
 • bij letsel- en overlijdensschade
 • bij een botsing tussen meer dan 2 voertuigen
 • wanneer de aansprakelijke partij onbekend of onverzekerd is
 • wanneer de aansprakelijkheid niet komt vast te staan
 • Directe Schadeafhandeling is ook niet van toepassing in het geval van
 • een toegestane WAM-uitsluiting, zoals diefstal, snelheidsritten of snelheidswedstrijden
 • wanneer  je geen geldige WA-verzekering hebt, bijvoorbeeld als er sprake is van  een opschorting van de dekking omdat je de premie niet betaald hebt
 • wanneer  jij of de bestuurder van jouw motorrijtuig alcohol, drugs, medicijnen  of andere middelen hebt gebruikt die de rijvaardigheid beïnvloeden, of  als jij of de bestuurder niet mag rijden
 • wanneer je fraude pleegt
 • een botsing met een buitenlands motorrijtuig
 • wanneer  het motorijtuig dat met jouw motorrijtuig in botsing is gekomen niet  verzekerd is bij of via een deelnemende verzekeraar bij deze regeling

Is  de regeling niet van toepassing of zijn wij het niet met elkaar eens  over de aansprakelijkheid?
Dan moet je schade wel zelf verhalen bij de  (verzekeraar van) de aansprakelijke partij.


Wat moet ik doen?
Meld  een schade op tijd en geef je verzekering jouw volledige medewerking om de schade  af te kunnen wikkelen.
Als je dat niet doet kunnen zij je niet verder  helpen.

Met  medewerking verlenen wordt onder andere bedoeld dat je de belangen van je verzekering niet schaadt.
Als je bijvoorbeeld fraude pleegt nemen wij een aantal  maatregelen.
Meer hierover kun je lezen in de polisvoorwaarden die horen  bij je WA-verzekering.
Meer informatie over fraude vind je op de website van je verzekeraar.

Deze schade krijg je vergoed:
De schade die jouw WA-verzekering aan jou vergoedt omvat alle schade die jij ook kunt vorderen bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Mijn voertuig is total loss, wat nu?
Stelt  de expert vast dat je voertuig total loss (totaal verlies) is?
Dan moet  je in sommige gevallen afstand doen van je motorrijtuig voordat je verzekering de  schade betaalt.
Je draagt dan het eigendom over aan je verzekeraar of aan een  opkoper die de verzekering kiest.
Het overdragen van eigendom is in ieder geval  van toepassing bij motorrijtuigen jonger dan 10 jaar waarbij de  dagwaarde hoger is dan € 2.000.
Doe je in dit geval geen afstand van je  voertuig?
Dan is de regeling Directe Schadeafhandeling niet van  toepassing en kan je eigen verzekering de schade
niet met jou afhandelen.

Zo werkt het proces van schadeherstel
Wanneer je kiest voor de regeling Directe Schadeafhandeling, kun je gebruik maken van reparatie via het netwerk van je verzekeraar.
Schadeherstel door een aangesloten reparateur heeft de volgende voordelen:

 • Gratis leenauto
 • Haal- & brengservice
 • Je hoeft niets voor te schieten
 • Door expertise vaak een korte reparatieduur
 • 4 jaar garantie op reparaties (BOVAG)

Kies je voor de regeling Directe Schadeafhandeling én voor reparatie via het netwerk van je verzekeraar?
Neem dan contact met hen op en geef de hersteller van jouw keuze door. Zij  informeren de hersteller waarna je zelf een afspraak voor herstel maakt.


De voordelen van Directe Schadeafhandeling
Als  de schade voldoet aan de voorwaarden zoals omschreven onder ‘Wanneer is de regeling van toepassing?’, dan heeft Directe  Schadeafhandeling veel voordelen:
 • Je klopt gewoon aan bij je verzekeraar of je adviseur en meldt de schade. De schade wordt dan sneller afgehandeld;
 • Het indienen van een claim kost jou straks minder tijd, omdat jij niet meer hoeft uit te zoeken bij wie de ander verzekerd is;
 • Jij of jouw adviseur hoeft niet meer zelf in gesprek te gaan met de aansprakelijke partij over wie aansprakelijk is;
 • Je  kunt gebruikmaken van een breed netwerk aan schadeherstelbedrijven,  waarbij je verzekerd bent van kwaliteit en daarnaast vervangend vervoer;
 • Je betaalt niets voor deze service.

Extra informatie
De  regeling Directe Schadeafhandeling is tot stand gekomen door  verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars.  
Verbond van Verzekeraars is de belangenvereniging van schade- en  levensverzekeraars in Nederland.
Op de website van het Verbond van Verzekeraars  vind je meer informatie over deze regeling.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur. Jouw adviseur helpt je graag.
Terug naar de inhoud