Ga naar de inhoud

Totaal Verlies / Total Loss

Schadeafhandeling
Soms komt het helaas voor dat een voertuig zo erg beschadigd is, dat er een totaal verlies ontstaat.
Een voertuig kan op twee manieren "total-loss" gaan:

- Technisch Totaal Verlies
- Economisch Totaal Verlies (met of zonder behoud)

Technisch Totaal Verlies
Bij een technisch totaal verlies is het voertuig zodanig structureel beschadigd, dat herstel niet meer veilig mogelijk of zinvol is.
In dit geval wordt het voertuigwrak door de opkoper gedemonteerd en wordt er een sloopverklaring afgegeven, zodat het voertuig
niet meer op de openbare weg mag verschijnen.

Economisch Totaal Verlies
Als er sprake is van economisch totaal verlies, dan is het voertuig in de meeste gevallen nog wel technisch te repareren,
maar wegen de herstelkosten niet meer op tegen de dagwaarde van het voertuig.
Uw verzekering kan dan beslissen om biedingen op het "wrak" te laten uitvoeren.
Deze biedingen staan alleen open voor gerenommeerde opkopers ( handelaren in schade-auto's of demontagebedrijven ).
De hoogste bieder krijgt de gunning van het "wrak", wat betekent dat uw verzekering de auto verkoopt aan de hoogste bieder.
In de meeste gevallen rekent de opkoper het door hem geboden bedrag contant af bij ophaling van het voertuig.
Op dat moment wordt het voertuig ook door de opkoper gevrijwaard en ontvangt u het vrijwaringsbewijs, waarmee
u de verzekering kunt stopzetten.
De motorrijtuigenbelasting wordt op dat moment ook stopgezet en het eventueel teveel betaalde bedrag
wordt door de belastingdienst automatisch terug gestort.
De verzekering betaalt dan het resterende bedrag, tot aan de vastgestelde dagwaarde van het voertuig.
Sommige verzekeraars hebben ervoor gekozen om de hele dagwaarde aan de verzekerde uit te keren en de som van het bod van de opkoper
zelf te ontvangen. Wij hebben geen enkele invloed op deze procedure.

Totaal Verlies met behoud
In enkele gevallen, is het mogelijk om het voertuig bij totaal verlies toch zelf te behouden.
Het bod van de opkoper wordt in dat geval gezien als de waarde van het "wrak".
Als u ervoor kiest om het voertuig zelf te houden, dan wordt deze waarde afgetrokken van de vastgestelde dagwaarde.
Dit bedrag van dagwaarde - uitgebracht bod wordt dan aan de verzekerde uitgekeerd.

Vervangend Vervoer bij totaal verlies
U heeft in de regel vanuit uw verzekeraar alleen recht op vervangend vervoer als uw voertuig WA-CASCO ( All-Risk ) verzekerd is.
Bij verhaalschades waarbij uw voertuig WA-DEELCASCO (WA+, WA-EXTRA) of alleen WA verzekerd is, kunt u een vervangend voertuig
voor een bepaald percentage (meestal 75%) vergoed krijgen door de verzekering van de tegenpartij.
Wij hebben geen vervangende voertuigen voor WA-EXTRA of WA verzekerde voertuigen bij totaal verlies.

Bij All-Risk verzekerde voertuigen heeft u in de regel recht op 5 dagen vervangend vervoer bij totaal verlies.
Deze periode verschilt echter per verzekeraar en/of polis. Controleer uw polisvoorwaarden voor de juiste termijn.
Terug naar de inhoud